Privacyverklaring

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt het plaatsen van een privacyverklaring op de website verplicht voor elk bedrijf dat met die website persoonsgegevens verzamelt. In deze privacyverklaring geef ik (Kelly de Kraker) jou informatie hoe mijn onderneming (Holy Health House) omgaat met jouw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Verwerkingsverantwoordelijke

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen dan kun je contact opnemen middels onderstaande contactgegevens:

Kelly de Kraker
J. Boezerstraat 43
2552 DK Den Haag
06-14591451
info@holyhealthhouse.nl

Toepassing

Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten en is van toepassing op alle e-mailverkeer en wanneer je mijn website bezoekt, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Dit geldt ook als je een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij jouw situatie past, ga ik met jou in gesprek. In dit gesprek stel ik verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw gezondheidssituatie, medicijn- en supplementgebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en jouw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geboortetijd, telefoonnummer en e‐mailadres en dit wordt vastgelegd in jouw persoonlijk cliëntdossier.

Toestemming

Jouw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kan ik je niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een persoonlijk cliëntdossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik je hierover informeren.

Beroepsgeheim

Met de gegevens die ik van jou ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden.

Hoe verwerk ik jouw gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van jou krijg om mij een beeld te vormen van jouw gezondheidssituatie en om je zo goed mogelijk de zorg te verlenen die je wenst of nodig hebt. Ik geef de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door jou aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor je te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover jij toestemming hebt gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door jou gevraagde zorg te verlenen.

Doel van de verwerking

Holy Health House verwerkt jouw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren van mijn diensten
– Contact met je opnemen om je te informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan
– Verbeteren van mijn dienstverlening
– Informeren over wijzigen van mijn diensten en producten
– Het verrichten van betalingen
– Nakomen van wettelijke verplichtingen
– Het doen van marketing en communicatie uitingen
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere specialist.

Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en dit voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op je rechten en vrijheden, dan breng ik je zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier, ingeschakelde bezorgdienst of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat jouw privacy beschermd is.

Jouw rechten

Als cliënt bepaal jij welke gegevens ik wel of niet van jou ontvang. De rechten waar je daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, vraag ik je schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vind je mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op je verzoek.

Recht op inzage en afschrift
Je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in jouw dossier. Je kunt op afspraak jouw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag je mij altijd om een afschrift van jouw persoonsgegevens vragen.

Recht op correctie
Indien je meent dat ik bepaalde gegevens over jou onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kun je me om correctie vragen. Je kunt eveneens jouw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat je wijzigingen in jouw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Recht op verwijdering
Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kun je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen.

Website en cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te analyseren. Ook worden de volgende gegevens verzameld: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Vraag of klacht?

Indien je vragen of klachten hebt over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan, neem dan contact met mij op. Mocht je van mening blijven dat ik niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wil jij zelf de regie in handen en je borstgezondheid verbeteren?

Contact

06-14591451
info@holyhealthhouse.nl

 

Adresgegevens

J. Boezerstraat 43
2552 DK Den Haag

Openingstijden
(op afspraak)

Maandag        11:00 - 18:00
Donderdag     11:00 - 18:00
Vrijdag            11:00 - 18:00

 

Schrijf je bericht

Fotocredit's: Mystic Meeting
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
KvK: 86694375
BTW: NL004295495B65

SoloPartners lidnr: 137815